واردات واکسن‌های دام از یک شرکت صهیونیستی
با وجود توانمندی بالای کشور در تولید واکسن صورت می‌گیرد
با وجود توانمندی‌های بالای کشورمان در تولید واکسن‌های دامی رئیس سندیکای داروهای دامپزشکی از واردات واکسن‌های دام از یک شرکت صهیونیستی خبر داد.
ارسال نظرات