این گونه جنایتها امت اسلامی را از ادامه راه وحدت و عزت و کرامت باز نمی دارد
بیانیه مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درپی حوادث نیجریه
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بیانیه ای، حوادث اخیر نیجریه را محکوم و این حوادث را ناشی از فاجعه طایفه گرایی در جهان اسلام ارزیابی کرد.
ارسال نظرات