۲۰ بانوی تکواندوکار جواز حضور در انتخابی تیم ملی گرفتند
در پایان مسابقات تکواندوی آزاد کشوری زنان، ۲۰ هوگوپوش توانستند به اولین مرحله انتخابی تیم ملی تکواندو راه پیدا کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار