برگزاری همایش «کار خدا» به مناسبت سالروز واقعه طبس در دانشگاه تهران
عبداللهی خبر داد
مسئول تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران  از برگزاری همایش «کار خدا» به مناسبت سالروز واقعه طبس در این دانشگاه خبر داد.
ارسال نظرات