پشت پرده حمایت آمریکا از عربستان چیست؟/ ماجرای یک توافق تاریخی
بلومبرگ فاش کرد
نشریه بلومبرگ راز وابستگی درازمدت آمریکا به عربستان سعودی را که به مدت چهار دهه محرمانه مانده بود فاش کرد.
ارسال نظرات