افتخاری رئیس فدراسیون اسکی شد
مجمع فدراسیون اسکی امروز تشکیل شد و رئیس جدید این فدراسیون را انتخاب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار