دوپینگ دوچرخه‌سوار برزیل مثبت اعلام شد
المپیک ۲۰۱۶ – ریو
عضو تیم دوچرخه‌سواری تایم تریل جاده برزیل به خاطر دوپینگ از حضور در مسابقات محروم شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار