میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال به برزیل رسید
برزیل به عنوان میزبان مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار