اسکی بازان ایرانی حاضر در ترکیه از رقابت محروم شدند
با ایمیل جالب فدراسیون اسکی:
اسکی بازان ایرانی که به صورت شخصی در مسابقات بین المللی ترکیه شرکت کرده بودند با ایمیل فدراسیون اسکی به برگزار کننده از شرکت در این رقابت محروم شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار