نگران میانه‌روها یا خسته‌ها؟!
یادداشت/ محمد صرفی
دولت یازدهم در حالی که تنها ۲۲ روز از فروردین ماه می‌گذرد ۵ سفر استانی داشته است. حال آنکه این آمار در کل شش ماه سال گذشته ۵ سفر بوده است.
ارسال نظرات