کشف بمب جنگ جهانی در مهد کودک آلمانی +عکس
پلیس شهر دارمشتات آلمان، امروز چهارشنبه پس از آنکه کارکنان مهدکودکی دراین شهر بمبی منفجر نشده و باقی مانده از جنگ جهانی دوم را پیدا کردند، اقدام به تخلیه این مهدکودک کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار