پذیرش FATF یعنی همان پنجره دور زدن تحریم‌ها را هم با دست خود می‌بندیم
خادمی:
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با پذیرش FATF در واقع ما پنجره‌ای را که از طریق آن تحریم‌ها را دور می‌زدیم، با دست خودمان خواهیم بست.
ارسال نظرات