مرگ دوچرخه سوار بلژیکی در جریان مسابقه
دوچرخه سوار ۲۲ ساله بلژیکی در جریان مسابقات تور لهستان دچار سانحه شد و جان باخت.
ارسال نظرات