رونالدوی برزیلی از کریس رونالدو بهتر بود
کریستین ویری:
کریستین ویری، ستاره سابق اینتر رونالدوی برزیلی را بهتر از کریستیانو رونالدو توصیف کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار