تمرینات تیم تراکتور برگزار نمی‌شود
پزشک تیم فوتبال تراکتور گفت: تمرینات تیم تا زمان مشخص شدن وضعیت نفرات مشکوک به کرونا برگزار نمی‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار