انتشار فراخوان نخستین سوگواره بین المللی ملت امام حسین (ع)
دبیرخانه دائمی سوگواره‌های حسینی (ع) فراخوان اولین پویش تولید و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی را با تلفیق سوگواره‌های اشراق، بوی سیب و مهر محرم منتشر کرد.
ارسال نظرات