اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی باشگاه داران ورزشی استان کرمان
به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب ۹۹/۰۸/۰۸ هیئت وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تأسیس می باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار