انتخاب بانوی ایرانی به عنوان بهترین مربی شطرنج جهان
بانوی ایرانی به عنوان برترین مربی شطرنج جهان انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار