رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش و پرورش: سامانه رتبه‌بندی معلمان از امروز کار خود را آغاز کرده / مشکل تامین بودجه وجود ندارد
کد خبر: ۱۰۲۷۳۹۵
محسن زارعی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو: معلمان رقم سمت راست کد ملی خود را در جدول‌های زمان‌بندی سایت آموزش و پرورش برای تکمیل فرآیند رتبه بندی ثبت کنند. با اجرای رتبه بندی معلمان که بر اساس خوداظهاری معلم‌ها و در نهایت انجام ارزیابی، امتیازی را دریافت می‌کنند. امتیاز در اختیار هیئت‌های ممیزی قرار گرفته و بر اساس آن کار رتبه بندی آن‌ها انجام می‌شود. هدف اصلی رتبه بندی معلمان این است که منزلت این قشر افزایش پیدا کند. یکی از اهداف هم افزایش حقوق معلمان است که متناسب با وضعیت هر معلم اتفاق می‌افتد و برای همه معلم‌ها یکسان نیست. با همکاری دولت مشکلی در تامین بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی معلمان وجود ندارد و ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.
ارسال نظرات