قهرمانی بی دردسر زارع در زاگرب
کشتی گیر وزن 125 کیلوگرم آزاد کشورمان در دیدار نهایی با انصراف حریف آذربایجانی قهرمان شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار