جدایی پیروز قربانی از شهرداری آستارا
پیروز قربانی حاضر به ادامه همکاری با شهرداری آستارا برای ادامه فصل نیست و قرارداد خود را فسخ کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار