صعود کیادربندسری به دور دوم قهرمانی اسکی جهان
نماینده اسکی آلپاین کشورمان موفق شد با قرار گرفتن در جایگاه ۵۹ مانش (دور) نخست فینال مارپیچ کوچک قهرمانی جهان جواز حضور در مانش (دور) دوم این مسابقات را به دست آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار