صعود چشم‌گیر نوشاد و هدایی در رنکینگ جهانی تنیس
اکثر بازیکنان تنیس روی میز ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی جهش قابل توجهی داشتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار