مشخص شدن چهره نفرات برتر و رده‌بندی نهایی اوزان دهگانه
کشتی آزاد جام تختی
نفرات برتر اوزان دهگانه کشتی آزاد جام تختی به عنوان مرحله چهارم چرخه داخلی کشتی آزاد مشخص شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار