اعضای کمیسیون‌های فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مشخص شدند.
اعضای کمیسیون‌های داوران، مربیان و ورزشکاران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار