کنایه قربان زاده به کدام مدیران سرخابی بود؟
اظهارات کنایه‌آمیز رئیس سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر ابوالمشغال بودن برخی از اعضای هیأت مدیره سرخابی ها، مخاطبان خاصی دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار