پایان اردوی سوم تیم مردان شورین کمپو با ۱۷ ورزشکار
سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم مردان شورین کمپو کاراته به منظور شرکت در مسابقات جهانی تایلند، از روز ۲۶ تیرماه به مدت ۵ روز در محل خانه اختصاصی سبک پیگیری شد‌
ارسال نظرات
آخرین اخبار