راهیابی علیزاده به یک چهارم نهایی با امتیاز برابر +فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
کشتی گیر وزن ۸۷ کیلوگرم کشورمان با پیروزی در مقابل حریف لهستانی خود، راهی یک چهارم نهایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار