دبیر: پس از دومی جهان طوری با ما برخورد کردند انگار شکست خوردیم/ تیم نهم و یازدهم جهان را تحویل گرفتیم
در مراسم تجلیل از مدال آوران کشتی مطرح شد؛
رییس فدراسیون کشتی در مراسم تجلیل از مدال آوران کشتی به این نکته اشاره کرد که پس از عنوان نایب قهرمانی جهان طوری با ما رفتار کردند که انگار شکست بدی خورده‌ایم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار