میلاد وزیری سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان شد
میلاد وزیری به عنوان سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار