تشکیل کمیته صیانت و محافظت از کودکان در هیئت فوتبال تهران
با دستور میرشاد ماجدی، کمیته ضیانت و محافطت از کودکان در هیئت فوتبال تهران تشکیل شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار