اگر نهی از منکر موجب بدبینی به دین شود چه باید کرد؟/ آیا فرزند می‌تواند پدر و مادر را نهی از منکر کند؟
استفتائاتی از امام (ره) و رهبر انقلاب
گاهی در اثناء امر به معروف و نهی از منکر مواردی پیش می‌آید که شخص گناهکار بر اثر عدم آگاهی از واجبات و احکام اسلامی، با نهی از منکر نسبت به ...
ارسال نظرات