بحث مهم در انتخابات پرهیز از نقل حرف‌های غیرمستند است / چگونه می‌توان به صداقت گفتار کاندیداها پی برد؟
ابوطالبی در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»:
عضو هیات علمی موسسه آموزشی امام(ره) گفت: مسائل دینی و اخلاقی باید در تمام زوایای زندگی مردم و رفتار سیاستمداران بارز باشد؛ چرا که ...
ارسال نظرات