ثبت 250 ژورنال نامعتبر علمی در سایت وزارت علوم/ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات علمی در راه تصویب
شریفی به «خبرگزاری دانشجو» خبر داد
رئیس مرکز سیاستگذاری پژوهشی وزارت علوم از وجود 250 ژورنال نامعتبر علمی خبر داد و گفت: پیش نویس دستور‌العمل رسیدگی به تخلفات علمی دانشگاه‌ها از سوی کمیته ویژه‌ای تدوین شده که برای تصویب به معاونت حقوقی وزارت علوم ارائه می‌شود.
ارسال نظرات