داعش جسد امام جماعت مسجد جامع موصل را تکه تکه کرد
گروه تروریستی داعش بعد از به قتل رساندن امام جماعت مسجد جامع موصل، جسد وی را تکه تکه کرد.
ارسال نظرات