چاق‌ها را سرزنش نکنید
نتایج یک مطالعه در لندن نشان داد که شرمسار کردن افراد از اضافه وزنشان نه تنها تاثیری در کم شدن وزن آنها ندارد بلکه می‌تواند به افزایش وزن بیشتر در این اشخاص بیانجامد.
ارسال نظرات