رفتار جالب "داعش" با سرباز زن "صهیونیست"/ "روحانی مچکریم" مدرسه تعطیل شد!/ فیلم: دروغگویی وقیحانه صدای آمریکا/احتمال پناهنده شدن یک رییس دانشگاه به خارج از کشور
خواندنی‌ترین اخبار فضای مجازی؛
گرانی نان در گلستان؛ بعد از سفر روحانی، حمله 3 ناشناس به یک ناهی از منکر و... از اهم اخبار متنوع منتشر شده طی امروز در فضابی مجازی هستند.