چگونه بعد از رژیم وزن خود را ثابت نگه داریم
بسیاری از افراد در طی دوران رژیم ۱۰ تا بیست درصد وزن خود را از دست می‌دهند ولی به دلیل خسته شدن آن را در مقطعی رها کرده و وزن آن‌ها آرام آرام بالا می‌رود.
ارسال نظرات