۷ نکته درباره توافقنامه‌ای که به اعتقاد کارشناسان عامل قطعی برق در چند ماه گذشته در ایران شد
ارتباطات حقوقی پیچیده توافقنامه به گونه‌ای زیرکانه به هم پیوند خورده که پذیرش این تعهد، تعهدات الزام آور دیگری را سبب می‌شود که راه را برای تحریم‌های بیشتر بازمی کند همانطور که در اکثر بند‌ها ابهاماتی وجود دارد و اساسا به همین دلیل توسط شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفته شده و هنوز پاسخ آن ایرادات داده نشده است.
ارسال نظرات