نامه فیبا برای پرداخت مطالبات بازیکنان بسکتبال
فدراسیون جهانی بسکتبال در نامه‌ای به فدراسیون‌های عضو تاکید کرده مطالبات بازیکنان و مربیان بعد از تعطیلی لیگ‌ها باید پرداخت شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار