مهدی ترابی به پرسپولیس خواهد آمد؟
مدیران پرسپولیس منتظر حضور این بازیکن در تهران هستند تا قرارداد خود را با این بازیکن برای یک فصل و نیم منعقد کرده و این بازیکن بار دیگر به جمع شاگردان یحیی گل محمدی بازگردد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار