گزارشگر بازی پرسپولیس - نساجی تغییر کرد
مجید عابدی بعنوان گزارشگر بازی پرسپولیس - نساجی انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار