امام حسین (ع) در شب عاشورا به حضرت زینب (س) چه گفتند؟
وقایع بعد از شهادت امام حسین (ع) و مصائب اهل بیت بسیار دردناک است و دشمنان از هیچ جنایتی دریغ نکردند.
ارسال نظرات