حمیدرضا بخارائی به عنوان سرپرست امور دبیرکلی فدراسیون منصوب شد
با صدور حکمی، از سوی رئیس فدراسیون اسکیت
مجید هنرجو رئیس فدراسیون اسکیت، امروز سه شنبه (۱۲ یهمن ماه) با صدور حکمی، حمیدرضا بخارائی را به عنوان سرپرست امور دبیر کلی فدراسیون منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار