برچسب ها - تفهیم اتهام
برچسب ها
نماینده دادستان خطاب به عباس ایروانی:
نماینده دادستان در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه عظام خطاب به عباس ایروانی، گفت: ما می‌پذیریم که شما تولید داشتید، اما خطوط تولید به شما اجازه نمی‌دهد که قاچاق کرده یا از بیت المال استفاده کنید.
کد خبر: ۸۵۹۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱


به دنبال یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به کرانه باختری، شماری از شهروندان فلسطینی بدون تفهیم اتهام بازداشت شدند.
کد خبر: ۷۷۵۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۶۵۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۶۲۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۶۰۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۶۰۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸


به دنبال یورش وحشیانه صهیونیست‌ها به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آن‌ها و فلسطینیان اتفاق افتاد.
کد خبر: ۷۵۷۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۷


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۵۶۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴


در کرانه باختری صورت گرفت
به دنبال یورش وحشیانه صهیونیست‌ها به کرانه باختری درگیری شدیدی میان آن‌ها و فلسطینیان اتفاق افتاد.
کد خبر: ۷۵۵۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۵۱۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به کرانه باختری ۱۰ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۴۱۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به کرانه باختری ۱۶ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۴۱۱۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به کرانه باختری ۳۰ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۴۰۴۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱


به دنبال یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری شماری از شهروندان فلسطینی بازداشت شدند.
کد خبر: ۷۳۶۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۹ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۲۵۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۱۲ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۱۹۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۶ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۱۳۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۱۵ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۱۳۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۴


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۲۰ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۷۰۰۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۰


نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف کرانه باختری ۱۱ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.
کد خبر: ۶۹۸۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار