برچسب ها - هوای ناسالم
برچسب ها
شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۱۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۱۱۳۵۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد؛
بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۵۱ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قرمز است.
کد خبر: ۱۱۱۸۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۱۱۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۴۵ قرار گرفته و کیفیت هوا برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
کد خبر: ۱۱۱۱۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۱۰۴۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۹۸۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۹ و در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۹۷۰۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول» قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۹۲۴۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۷

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۱۱۰ و در بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۸۷۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۷

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۸۶ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۷۱۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۱

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۷۷ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۷۰۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

وضعیت هوای تهران ۱۴۰۲/۰۱/۰۵؛
نخستین روز هوای "ناسالم" برای گروه‌های حساس با شاخص عدد ۱۰۵ در پنجمین روز از سال ۱۴۰۲ ثبت شد.
کد خبر: ۱۰۶۷۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۵

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۷۷ یعنی بازه ناسالم برای همه قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۶۰۹۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۹۵ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۵۸۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۷۴ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۵۴۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۷۰ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۵۰۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۴۰ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۵۰۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت بر روی عدد ۱۴۳ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۴۸۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا بر روی عدد ۱۰۳ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۱۰۴۶۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۳۸ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
کد خبر: ۱۰۴۳۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹

پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار