برچسب ها - آخرین قیمت دلار
برچسب ها
در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۴ هزار و ۸۳۵ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۴ هزار و ۸۲۴ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۷۴۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵


امروز در بازار متشکل ارزی قیمت فروش دلار توافقی ۳۴ هزار و ۶۸۹ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۴ هزار و ۶۷۱ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۶۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۴ هزار و ۶۸۶ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۴ هزار و ۶۵۱ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۶۶۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۷۵۰ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۷۴۵ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۶۲۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۸۷۸ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۸۵۸ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۵۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۹۳۰ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۹۱۰ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۵۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۶۵۵ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۶۳۱ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۵۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۶۶۹ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۶۵۵ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۵۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۵۱۴ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۵۰۳ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۴۷۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۵۴۹ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۵۴۰ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۴۴۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۳۱۰ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۳۰۳ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۴۲۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۳۱۴ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۳۱۰ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۳۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۴۸۵ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۴۶۰ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۳۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۱۹۷ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۱۹۵ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۳۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۴۰ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۳۰ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۲۹۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۲ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۲ هزار و ۷۷۲ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۲۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲


در بازار متشکل ارزی در لحظه انتشار این گزارش، قیمت فروش دلار توافقی ۳۳ هزار و ۴۵۵ تومان و قیمت خرید دلار توافقی ۳۳ هزار و ۴۲۵ تومان اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۴۲۵۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱


در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار ۲۹ هزار و ۱۱۱ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۸ هزار و ۸۲۱ تومان تعیین شده است.
کد خبر: ۱۰۴۲۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸


در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار ۲۹ هزار و ۱۱۱ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۸ هزار و ۸۲۱ تومان تعیین شده است.
کد خبر: ۱۰۴۱۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷


در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار ۲۹ هزار و ۵۴ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۸ هزار و ۷۶۵ تومان تعیین شده است.
کد خبر: ۱۰۴۱۶۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار