چهارمین مدال کشتی آزاد قهرمانی جهان / امامی برنزی شد
یونس امامی توانست با غلبه بر حریف هندی به مدال برنز قهرمانی جهان برسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار