محرومیت لوا بخشیده شد
دادگاه مرکزی مادرید محرومیت سه جلسه‌ای روبرت لواندوفسکی را موقتا تعلیق کرد و به این ترتیب او می‌تواند فردا برابر اسپانیول بازی کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار