واکنش رئیس فدراسیون اسکی به پناهنده شدن احمدی؛ همه تجهیزات فراهم بود و برای او برنامه داشتیم
رئیس فدراسیون اسکی نسبت به پناهنده شند عاطفه احمدی واکنش نشان داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار